افزایش تشکیل زیرکونیای تتراگونال در سینتر واکنشی آلومینا و زیرکن

پیام:
چکیده:
در این پژوهش تلاش شد تا عوامل موثر بر تشکیل و افزایش فاز زیرکونیای تتراگونال در سینتر واکنشی میان آلومینا و زیرکن بررسی شود. از این رو مخلوط پودرهای آلومینا و زیرکن با نسبت 85 به 15 درصد وزنی مخلوط و در شرایط مختلف سینتر شد. دمای سینتر (1500 تا 1650 درجه سانتی گراد)، نوع کوره (معمولی و مایکروویو) و زمان آسیاب کردن مواد اولیه (25/0، 1 و 3 ساعت) در این پژوهش بررسی شد. فاز زیرکونیای تتراگونال با استفاده از روش آنالیز شبه کمی از روی الگوی پراش پرتو ایکس کامپوزیت ها اندازه گیری و در نمونه ها مقایسه شد. همچنین تخلخل، ریزساختار و استحکام کامپوزیت های تهیه شده با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که افزایش زمان آسیاب مواد اولیه و یا استفاده از مایکروویو موجب افزایش تشکیل زیرکونیای تتراگونال می شود ولی افزایش دمای سینتر تاثیری بر تشکیل این فاز ندارد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012987 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!