ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل

پیام:
چکیده:
رنگدانه های سرامیکی آبی بر پایه کبالت به طور گسترده ای در صنایع سرامیکی کاربرد دارند که  به علت ویژگی هایی مانند پایداری دما، پایداری شیمیایی و مقاومت بالای این پوشش ها می باشد. در این تحقیق، ساخت رنگدانه سرامیکی آبی سیلیکات تیتانات کبالت با استفاده از روش سل ژل، انجام می شود و بر روی سرامیک تحت شرایط تولید صنعتی چاپ می شود. سپس خواص رنگی و فیزیکی آن مورد بررسی قرار می گیرد. طیف انعکاسی و آزمون رنگ سنجی در فضای رنگ (L*a*b* CIE) برای بررسی مولفه های رنگی نمونه اندازه گیری شده است. همچنین برای مطالعه ساختار بلوری و ریزساختار سطح، آزمایش های پراش پرتو X و میکروسکوپ الکترونی بر روی نمونه ها انجام می شود. آزمایش رنگ بری متیلن بلو برای تعیین خاصیت فوتوکاتالیستی و مقاومت شیمیایی با استفاده از استاندارد ISO 10545-13 اروپا انجام شده است. نتایج پارامتر b* و طیف بازتابی منتشر شده به طور چشمگیری ارزش آبی نمونه ها را نشان می دهد. همچنین نمونه از خاصیت فوتوکاتالیستی و مقاومت شیمیایی خوبی نسبت به نمونه مرجع (کاشی سفید) برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012990 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!