ارزیابی زیستگاه و مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش مرال (Cervus elaphus maral) در پارک ملی گلستان

پیام:
چکیده:
تکه تکه شدن زیستگاه ها و جزیره ای شدن جمعیت ها و به دنبال آن شکار بی رویه موجب شده که گونه مرال دچار وضعیتیآسیب پذیر و درخطر گردد.از این رو برای بهبود وضعیت حفاظت و مدیریت این گونه، در ابتدا باید زیستگاه های بالقوه و مطلوب گونه شناسایی شوند. هدف از انجام این پژوهش مدل سازی مطلوبیت زیستگاه مرال در پارک ملی گلستان می باشد. بدین منظور از رویکرد حداکثر آنتروپی ( MaxEnt)  و 35 نقطه حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و 10 متغیر محیطی به عنوان متغیر مستقل زیست محیطی موثر بر پراکنش مرال استفاده گردید. نتایج این مطالعه براساس آزمون جک نایف نشان می دهد که مهم ترین شاخص تاثیرگذار بر پراکنش مرال متغیرهای فاصله از جاده، ارتفاع و پوشش گیاهی می باشد و متغیر جهت تاثیر ناچیزی در پراکنش گونه دارد. مهم ترین مناطق حضور این گونه در نواحی مرکزی و غربی پارک می باشد. دقت و توانایی مدل پیش بینی برای این گونه براساس مقدار سطح زیرمنحنی (AUC) برابر با 0/95 بوده که نشان دهنده پیش بینی عالی مدل می باشد. ارتفاع مطلوب نیز برای مرال در محدوده 1200 تا 1800 متری، فاصله 4000 متری از روستاها و شیب کم تر از 30 درصد می باشد هم چنین گونه مرال در پارک ملی گلستان گونه ای وابسته به منابع آبی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.