موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو

پیام:
چکیده:
در این مطالعه موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت‎ جفت گاو مورد بررسی قرار گرفت. به منظور موقعیت یابی گرلین در جفت گاو، کل محتوای آبستنی پنج گاو ماده از کشتارگاه جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از جداسازی جفت، بلوک هایی جهت آزمایش ایمونوهیستوشیمی تهیه گردید. برای انجام موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین، از آنتی‎بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان آنتی‎بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین (G (HRPبه عنوان آنتی بادی ثانویه استفاده شد. در مطالعه حاضر جهت راه اندازی آزمایش ایمنوهیستوشیمی از نمونه بیضه قوچ که قبلا وجود گرلین در آن تایید شده بود به عنوان کنترل مثبت استفاده شد که نتایج حاکی از واکنش ایمونوپروکسیداز در کنترل مثبت بود. هم چنین از سرم خرگوشی به جای آنتی بادی اولیه به عنوان کنترل منفی استفاده شد که نتایج حاکی از اختصاصی بودن آنتی بادی گرلین بود و واکنش ایمونوپروکسیداز در کنترل منفی مشاهده نگردید. نتایج به دست آمده نشان داد که گرلین در سلول های تک هسته ای تروفوبلاست و سلول‎های چندهسته ای سین سیتیوم بافت جفت گاو بیان می شود به این ترتیب که واکنش ایمونوپراکسیداز در سلول های تک هسته ای تروفوبلاست و سلول‎های چندهسته ای سین سیتیوم بافت جفت گاو مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل  از این پژوهش، می توان گفت که گرلین در بافت جفت گاو بیان می شود، اما مطالعات بیشتر روی نقش های دقیق این هورمون در جفت و در خلال آبستنی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.