زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در شمال غرب روستای دریس، غرب استان فارس

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی زیست‌ چینه‌نگاری و دیرینه بوم‌شناسی سازند آسماری در برش دریس مورد مطالعه قرار گرفته است. این برش با ضخامت 460 متر در شمال غرب روستای دریس، در پهنه فارس داخلی حوضه زاگرس واقع بوده و دارای مختصات جغرافیایی "26 '32 o51 طول شرقی و "59 '41 o29 عرض شمالی است. رسوبات سازند آسماری در این برش شامل سنگ آهک‌های خاکستری و کرم متمایل به خاکستری نازک، متوسط و ضخیم لایه، توده‌ای و بعضا دولومیتی با میان‌لایه‌های نودولار و مارنی می‌باشد. بر اساس مطالعات صحرایی و با توجه به ضخامت لایه‌ها، رنگ و ویژگی‌های سنگ‌شناسی، 5 واحد سنگ‌ چینه‌ای برای برش مذکور معرفی شده است. همچنین مطالعات میکروسکپی مقاطع نازک به معرفی 19 جنس و 19 گونه از روزن‌داران کف‌زی منجر گردیده است. بر اساس پراکندگی میکروفسیل‌ها، 2 زیست‌زون تجمعی Nummulites vascus-Nummulites fichteli Assemblage Zone (Rupelian) و Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone (Chattian) شناسایی شده و سن الیگوسن (روپلین شاتین) برای سازند آسماری در برش مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه زیست‌زون‌های سازند آسماری در برش دریس با دو برش دیگر در پهنه‌های فارس داخلی و فروافتادگی دزفول در حوضه زاگرس تطابق داده شده است. این مقایسه عمیق‌تر شدن حوضه فورلند زاگرس را از جنوب‌شرق به سمت شمال‌غرب تایید می‌نماید. با مطالعه عناصر اسکلتی و تجمع دانه‌های کربناته مشخص شد که کربنات‌های الیگوسن سازند آسماری در آب‌های نواحی حاره‌ای ته‌نشین شده است. همچنین تحلیل ریزرخساره‌ها و دیرینه بوم‌شناسی نشان می‌دهد که تجمع عناصر اسکلتی در این برش از نوع هتروزوئن (فورآلگال، رودآلگال و فورامول) می‌باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013233 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!