زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
ردیف رسوبات کرتاسه بالایی در حوضه مغان از جمله توالی‌های چینه‌ای بااهمیت از دیدگاه اکتشاف ذخایر هیدروکربوری ‌می‌باشند که به تازگی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه 498 متر از این توالی که متشکل از سنگ آهک رس‌دار با میان لایه‌هایی از سنگ‌های آذرآواری توفی و بازالتی است، در یک برش چینه شناسی کامل، در بخش جنوبی حوضه مغان (برش نصیرکندی) از دیدگاه رسوب شناسی و دیرینه شناسی بررسی شده است. مطالعات دیرینه شناختی با هدف تعیین سن نسبی این توالی در برش مذکور به شناسایی چهار بایوزون بر اساس روزن‌داران پلانکتون منجر گردیده و سن نسبی توالی کامپانین میانی پسین تا مایستریشتین پیشین به دست آمده است. مطالعات ریزرخساره شناسی در مقیاس صحرایی و میکروسکپی موجب شناسایی هفت ریزرخساره رسوبی کربناته و یک رخساره سنگی غیررسوبی (آذرین) در این توالی شده است. این ریزرخساره‌ها در طیفی از محیط‌های رسوبی متعلق به بخش‌های درونی، سراشیب و بیرونی پلاتفرم نهشته شده‌اند. بر مبنای تفسیر رخساره‌ها و کمک گرفتن از مدل‌های استاندارد و مطالعات مشابه در حوضه تتیس، مدل رسوبی این توالی از نوع شلف بدون لبه یا رمپ با بخش انتهایی شیب‌دار تفسیر گردیده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013250 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!