زیست چینه نگاری و محیط رسوبی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال نورآباد، پهنه سنندج سیرجان

پیام:
چکیده:
به منظور انجام مطالعات زیست‌ چینه نگاری بر اساس روزن‌داران کف‌زی بزرگ و همچنین تعیین محیط رسوبی نهشته‌های میوسن ناحیه نورآباد واقع در پهنه سنندج سیرجان، برش چینه شناسی با ضخامت 125 متر شامل سنگ‌آهک‌های نازک، متوسط تا ضخیم لایه و مارن انتخاب شد. توالی رسوبی در این برش با ناپیوستگی بر روی مجموعه افیولیتی واحد Mc قرار گرفته و مرز بالایی آن فرسایشی است. مطالعه اجتماعات روزن‌داران کف‌زی بزرگ در این پژوهش به شناسایی 18 جنس و 20 گونه متفاوت منجر شده است. گستره حضور روزن‌داران شناسایی شده گویای بایوزون تجمعی Borelis melocurdica - Borelis melo melo Assemblage Zone می‌باشد که سن بوردیگالین را نشان می‌دهد. با برداشت 100 نمونه از این برش و بررسی ریزرخساره‌ها و مشاهدات صحرایی، 10 رخساره در 4 کمربند رخساره‌ای مربوط به محیط لاگون، مجموعه رخساره‌ای حاشیه، مجموعه رخساره‌ای دامنه شیب بالایی و مجموعه رخساره‌ای دامنه شیب پایینی شناسایی گردید که در یک پلاتفرم کربناته لبه‌دار از نوع شلف نهشته شده‌اند. پیوسته بودن و قابل تعقیب بودن مرجان‌ها در مسافت‌های طولانی، دلیل محکمی بر وجود ریف‌های پیوسته می‌باشد. همچنین براساس مطالعات پتروگرافی واحدهای Tb و Ta توالی بوما و وجود ساخت‌های رسوبی مانند واحد Tc (توالی بوما) کربنات‌های دوباره نهشته شده (کلسی توربیدایت) نشان می‌دهد که توالی کربناته برش نورآباد در یک پلاتفرم کربناته لبه‌دار از نوع شلف نهشته شده‌اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
310 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013254 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!