بررسی قابلیت تولید سلول های پرتوان القایی از نمونه های زنوگرفت سرطان پانکراس انسان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شواهدی وجود دارد که سلول های سرطانی در طی فرآیند شکل گیری و پیشرفت سرطان، ناهنجاری های اپی ژنتیکی را نیز علاوه بر جهش های ژنتیکی چندگانه متحمل می شوند. استفاده از فن آوری باز برنامه ریزی به عنوان ابزاری برای اعمال «فشار» و ایجاد تغییرات در تنظیم کننده های اپی ژنتیکی، می تواند به روشن کردن رفتار اپی ژنتیکی منحصر به سلول های سرطانی منجر شود. تاکنون، سلول های iPS از سلول های پرایمری نرمال تولید شده اند، اما مشخص نیست که آیا سلول سرطانی اولیه انسانی نیز می تواند به سلول iPS باز برنامه ریزی شود یا خیر. در این مطالعه، تولید سلول های iPS از سلول های آدنوکارسینومای پانکراس با استفاده از عوامل رونویسی مورد بررسی قرار دادیم.
مواد و روش ها
سلول های حاصل از نمونه های زنوگرفت PDAC انسانی، با لنتی ویروس حاوی عوامل Yamanaka (OSKM) القا شده و در ادامه سلول های القا شده توسط رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز، Real-Time PCR و ایمونوسیتوشیمی تعیین هویت شدند.
ملاحظات اخلاقی
 مطالعه حاضر با کد اخلاقی EC/93/1025 در کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان پذیرفته شده است.
یافته ها
 رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز، Real-Time PCR و ایمونوسیتوشیمی  نشان داد که القاء با عوامل رونویسی OSKM منجر به تولید سلول های iPS از سلول های فیبروبلاستی می شود، اما نه از سلول های PDAC PDX. سلول های PDAC نمی توانند به طور کامل با بیان چهار عامل رونویسی مجدد برنامه ریزی شوند.
نتیجه گیری
 این مطالعه نشان داد که سلول های سرطانی PDAC-PDX، با توجه به الگوی بیان ژن های اصلاح کننده اپی ژنتیکی آن ها، از سلول های القاشده PDAC متفاوت بودند، هرچند بیان ژن های تکامل یافته در سلول های PDAC القاشده به طور قابل توجهی افزایش نیافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013537 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!