تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت های بیمه با بهره گیری از تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بیمه سینا و کارآفرین استان یزد)

پیام:
چکیده:
ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و ازاین رو روش ها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاح شده مرتب سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم گیری گروهی تعاملی است. از طرف دیگر صنعت بیمه به عنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسائل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مسئله سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحب نظران این حوزه بوده است، چراکه با این ارزیابی می توان گام های موثری در جهت بهبود برداشت. جامعه این پژوهش در بیمه سینا و کارآفرین استان یزد انجام گرفت. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بیمه ها، نیازشان به بهبود را نشان می دهد که بهترین راه، بهبود بعد رشد  و یادگیری شان است. اما مقایسه معیارهای این بعد نشان می دهد که در بیمه کارآفرین معیار تعداد کارکنان آموزش دیده برای مدیریت واحدها و بخش ها و در بیمه سینا معیار درصد تعداد بیمه نامه ها به تعداد بیمه های تولیدشده در صنعت در طول سال، نیاز بیشتری به بهبود دارد.این نتایج از سوی اعضای گروه نیز موردپذیرش واقع شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013672 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!