تاثیر حضور آمریکا در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر واقع گرایی تهاجمی (2012-2001)

پیام:
چکیده:
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به دلیل و اتخاذ سیاست های تهاجمی نسبت به افغانستان، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر این حضور قرار گرفت. بنابراین با توجه به سیاست خارجی آمریکا در عرصه افغانستان، شناخت تهدید های ناشی از این حضور برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران الزامی می باشد. سیاست های اعلامی و اعمالی آمریکا در افغانستان به نحوی طراحی شده است که سیاست های اعمالی کاملا در تقابل با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این مقاله به دنبال تبیین و بازگشایی بهتر و بیشتر سیاست های تهاجمی آمریکا در افغانستان و تاثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران، همواره امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور آمریکا در محیط پیرامونی این کشور، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهدید شده است. حضور نظامی آمریکا در افغانستان در قالب واقع گرایی تهاجمی قابلیت توضیح دارد و بر اساس آن می توان تاثیرگذاری رویکرد تهاجمی آمریکا در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013719 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.