پژوهش‎های روان‎شناختی در ایران: مروری بر ساختار مقاله های علمی پژوهشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه
 بررسی های متعدد نشان می دهند که ساختار مقاله های علمی روان شناسی، به ویژه از لحاظ روش شناختی، از استاندارد لازم برخوردار نیست. برای دستیابی به استاندارد ساختن روش مقاله ها مانند طرح‎ پژوهش، مشخصه‎های گروه های نمونه، ابزارها و روش‎های آماری، نیاز به تحلیل ساختاری، شکل بندی و بررسی مولفه ها و مواردی دارد که باید در این بخش‎ ارائه شود.
هدف
هدف این پژوهش، بررسی مقاله های علمی رشته های مختلف روان شناسی است تا از این طریق، وضعیت مقاله ها برپایه علائق پژوهشگران، شناسایی خلاء ها و در عین حال انباشتگی پژوهشی و ناهماهنگی ها و کاستی های مربوط به روش شناسی مشخص گردند. بدین منظور، 1126 مقاله اصیل مجله های علمی - پژوهشی روان شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازه زمانی 1386 تا 1389 مرور شد. 9 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی داده ها را استخراج و توسط نویسندگان بازبینی شدند.
روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی بود. داده‎‎ ها در قالب جدول‎های فراوانی ارائه شدند.
یافته ها
نتایج بیانگر آن بودند که فراوانی برخی از طرح‎های پژوهشی، گروه‎های نمونه، ابزارها و روش‎های آماری بسیار کم و یا هیچ است و در مقابل، برخی دیگر از طرح‎ها، ابزارها و روش‎ها به طور گسترده ای در پژوهش‎ها به کار رفته اند.
نتیجه گیری
یافته ها با مبانی روش شناسی که انجمن های معتبر علمی منتشر کرده‎اند،  مقایسه شدند و پیشنهادهایی برای ارتقا ساختار و شیوه نگارش بخش روش مقاله ها ارائه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
695 تا 706
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!