بررسی سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار به روش اسپکتروفوتومتری بررسی شده و تاثیر غلظت های بتاکاروتن، روغن مایع، سطح فعال و دما بر روی پایداری بتاکاروتن مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی بتاکاروتن به روش نفوذ حلالی ساخته شده و در دمای محیط در تاریکی نگهداری شدند. نتایج نشان داد که سینتیک تخریب بتاکاروتن در حامل های لیپیدی نانوساختار از واکنش درجه یک پیروی می کند. همچنین میزان پایداری بتاکاروتن با افزایش غلظت روغن مایع افزایش محسوسی پیدا می کند. افزایش غلظت بتاکاروتن و سطح فعال از 1 به 5 درصد وزنی به ترتیب موجب افزایش ثابت سرعت تخریب از 0/00473 و 0/00737 به 0/01280 و 0/01093 بر ساعت می شود. افزایش دما از 5 به °C 65 موجب کاهش پایداری بتاکاروتن می شود و این در حالی است که با افزایش دما به بیش °C 65 روند معکوسی مشاهده می گردد. لازم به ذکر است که افزودن بتاکاروتن به حامل های لیپیدی نانوساختار سبب افزایش اندازه ذرات از 38 به 105 نانومتر می شود. ضمن اینکه اندازه ذرات اولیه حامل های لیپیدی نانوساختار بدون حضور روغن مایع تغییر محسوسی نمی کند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2108 -2115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013987 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.