استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از جیره غذایی غنی شده با پودر تفاله لیمو بر اکسیداسیون چربی و پروتئین فیله ماهی کپور طی نگهداری در یخچال است. گروه 1 ماهیان کپور به عنوان گروه شاهد، جیره پایه را دریافت کرد و گروه های 2، 3 و 4 به ترتیب 1/5، 3 و 5 درصد جیره غذایی پایه، پودر تفاله لیمو را دریافت کردند. بعد از پایان مطالعه (4 هفته) 10 ماهی از هر گروه به طور تصادفی صیدشده و پس از خارج نمودن احشاء، در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 3 روز نگهداری شدند و در زمان صید و طی زمان های نگهداری 24، 48 و 72 ساعت در یخچال، شاخص های اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی عضله ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار شاخص های یادشده در گروه 4 نسبت به سایر گروه های دیگر است (0/05>P). بنابراین، جیره غذایی حاوی 5 درصد پودر تفاله لیموترش به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در جیره غذایی ماهی کپور به منظور بهبود وضعیت اکسیداتیو و افزایش ماندگاری فیله طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013996 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!