دولت الکترونیک به عنوان ابزاری ضدفساد در یمن؛ دیدگاه شهروندی

نویسنده:
مترجم:
طیبه جعفری
چکیده:
فساد یکی از چالش های اصلی دولت در کشورهای درحال توسعه است و به عنوان یکی از شایع ترین و مقاوم ترین موانع در پیشرفت رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان در سراسر جهان محسوب می شود. فساد نه تنها مانع از رشد اقتصادی می شود بلکه تهدیدی برای حکمرانی خوب هم محسوب می گردد. از دولت الکترونیک برای بهبود شفافیت و مبارزه با فساد استفاده می شود. هدف از این مقاله درک بهتر رابطه میان دولت الکترونیک و فساد از دیدگاه شهروندان در یک کشور نمونه یعنی یمن است. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از یک روش کمی در قالب پرسشنامه ساختار یافته به اهداف خود دست یافت. نمونه های تحقیق شامل 120 شهروند هستند که درحال استفاده از خدمات نهادهای دولتی می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در قالب دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش فساد داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.