بررسی رعایت مفاد منشور حقوق بیماران توسط پرستاران در مراکز بستری سالمندان استان خوزستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

  هر بیمار در زمان مراجعه به مراکز درمانی بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق قانونی است که رعایت آن از سوی ارائه دهندگان خدمت الزامی است.

روش

 پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است.نمونه های پژوهش شامل 175 نفر از بیماران بالای 65 سال بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها دادها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد ،سالمندان حاضر در پژوهش، میزان رعایت حقوق خویش را در حیطه رازداری و حفظ حریم خصوصی(6/84 درصد) در حیطه های برخورداری از مراقبت و درمان مناسب (1/77 درصد)، ارائه اطلاعات مورد نیاز به بیماران (3/54 درصد)، ، حفظ استقلال بیمار (9/54 درصد)، حق داشتن آرامش (7/61 درصد)  اعلام و در زمینه ی عدم رفتارهای نامناسب تیم پرستاری (0/68 درصد) گزارش کردند که درصد بالایی بود. تنها در حیطه رسیدگی به اعتراضات میزان رعایت حقوق در اکثریت بیماران (1/37 درصد) در سطح متوسط محاسبه گردید. 

نتیجه گیری

این پژوهش نشان داد پرستاران در اکثر حیطه ها حقوق سالمندان را رعایت می کردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014655 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!