صیانت از حریم زنان در آموزه های قرآن کریم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حریم خصوصی زنان در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام و آموزه های قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق موضوع صیانت از حریم زنان را در آیه های قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت. دو پرسش اصلی پیرامون مولفه ها و مدل صیانت از حریم زنان در چارچوب آموزه های قرآن کریم  مطرح شد.
روش
با توجه به ماهیت موضوع رویکرد کیفی برای انجام تحقیق به کار رفت. به منظور شناسایی آموزه های قرآنی صیانت از حریم زنان وتفسیر داده های متنی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بررسی ادبیات تحقیق کتاب های تفسیری شیعه و اهل سنت و مقاله های داخلی و خارجی مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت.  نرم افزارهای قرآنی به عنوان منبع داده، و نرم افزار مکس .کیو.دی. ای برای کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها به کار رفت.
یافته ها
بر اساس آموزه های قرآنی مولفه های صیانت از حریم زنان دارای دو بعد درونی وبیرونی است. بعد درونی شامل معیارهایی است که بایستی از سوی ایشان مورد توجه قرار گیرد، که مهمترین آن ها عفاف وحجاب است. ابعاد بیرونی شامل رعایت حقوق مادی، حقوق همسری، پرده پوشی نسبت به لغزش های زنان و معاشرت نیکو با ایشان است. تاکید بر اجر و مغفرت برای زنان صالح، از دیگر آموزه های مهم قرآنی است.
نتیجه گیری
در قرآن کریم همواره بر لزوم رعایت حریم زنان در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاکید شده است؛ این موضوع نشان دهنده ی اهمیت رعایت حریم زنان برای سلامت جامعه در ابعاد مختلف است. عمل به آموزه های قرآنی درباره ی صیانت از حریم زنان و تکریم جایگاه ایشان، سلامت جامعه را در پی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014915 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!