بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل در مبارزه با قاچاق زنان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
به رغم پیشرفت قابل ملاحظه حقوق زنان در نظام حقوقی بین المللی، آنان کماکان در معرض جرم هایی هستند که سبب نقض و حتی سلب حقوق بنیادین آن ها می شود. قاچاق زنان یکی از این نمونه های آشکار اینگونه جرم ها است، که با توجه به ماهیت پیچیده و وصف سازمان یافتگی آن، مورد توجه مجامع و کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است.
روش
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق زنان در سطح بین المللی می پردازد.
یافته ها
در سال های اخیر توجه به حقوق زنان در گفتمان بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که اسناد و کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی متعدد، تدابیری را در حوزه جرم انگاری، حمایت کیفری از بزه دیدگان و پیشگیری از بزه دیدگی زنان صورت داده اند. در تمامی این اسناد قاچاق زنان به عنوان تهدیدی علیه نظم جهانی شناخته شده است.
نتیجه گیری
به نظر می رسد حقوق بین الملل از ظرفیت های قابل توجهی برای مقابله با قاچاق زنان، حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از این جرم برخوردار است که البته نیازمند تکامل و پیشرفت است. در این راستا، پروتکل الحاق به کنوانسیون پالرمو پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در تامین اهداف کشورها برای مبارزه موثر با قاچاق زنان به وجود آورده است. همچنین، استفاده از قابلیت های دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به برخی اقسام قاچاق زنان می تواند شیوه کارایی برای مقابله با این بزهکاری سازمان یافته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014920 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!