سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس اجرا شد. جامعه پژوهش، تمام پژوهش‏های همبستگی بانک‏های اطلاعاتی داخلی (Magiran و SID) و خارجی (Taylor & Francis و Science Direct) در زمینه روش تدریس بود. معیار شمول پژوهش‏ها، مرتبط بودن با هدف پژوهش و بازه زمانی برای پژوهش‏های داخلی از سال 1390 تا 1396 و برای پژوهش‏های خارجی از سال 2010 تا 2017 بود. برای جست‏وجوی پژوهش‏ها از واژه کلیدی روش تدریس استفاده شد. درمجموع تعداد 47 پژوهش داخلی و 44 پژوهش خارجی از بانک‏های اطلاعاتی دریافت شد. متغیرهای پیش‏بین و ملاک استخراج و فراوانی آنها محاسبه شد. نتایج نشان می‏دهد که در پژوهش‏های داخلی روش مشارکتی، کاوشگری و حل مسئله و در پژوهش‏های خارجی روش مشارکتی، استفاده از رایانه در آموزش، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و آموزش مجازی مهم‏ترین متغیرهای پیش‏بین هستند. همچنین در پژوهش‏های داخلی یادگیری، رضایت‏مندی و پیشرفت تحصیلی و در پژوهش‏های خارجی یادگیری، نگرش و پیشرفت تحصیلی مهم‏ترین متغیرهای ملاک هستند. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‏شود که در پژوهش‏های آینده، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود روش‏های تدریس به عنوان متغیر پیش‏بین و نگرش به عنوان متغیر ملاک بیشتر در نظر گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015042 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!