روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در عصر حاضر به دلیل ظهور و نفوذ فناوری های نوین در جهان رو به افزایش است، به طوریکه بقا و پیشرفت دانشگاه و صنعت در رقابت های ملی و بین المللی در گرو همکاری موثر میان آنها میباشد. در این مقاله با بیان اهداف و ضرورت های همکاری دانشگاه و صنعت، شیوه این همکاری در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن الگوی نسبتا موفقی دارند بررسی شده است. شکل همکاری در کشورهای آمریکا و انگلستان به دلیل سامانه دانشگاهی و تحقیقاتی بسیار بزرگ، شباهت های بسیاری با هم دارند، اما در ژاپن با توجه به سامانه و سیستم دانشگاهی محدود کاملا متفاوت میباشد.
به طوریکه در حال حاضر در ژاپن سیاست های همکاری تاکید بر دست یابی به فناوری، در انگلستان برنامه ریزی با نگاه آیندهپژوهشی و اولویت در علم و در آمریکا سرمایه گذاری درازمدت در تحقیقات پایه ای و بنیادی میباشد. در سالهای اخیر این کشورها با بهره گیری از تجربیات یکدیگر روش های خود را بهبود بخشیدند به طوریکه ژاپن به تحقیقات بنیادی و کشورهای آمریکا و انگلستان به تحقیقات فناوری محور بیش ازپیش اولویت میدهند. سپس با بررسی و آسیب شناسی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران، نقش برجسته هر یک از سه ارکان اصلی این همکاری یعنی، دولت به عنوان سیاست گذار، دانشگاه و صنعت »؟ چه باید کرد « بهعنوان دو بازیگر اصلی برای بهره مندی بیشتر جامعه از این همکاری تبیین شده است. در پایان با طرح سوال کوشش شده است راهکاری برای همکاری موثر، پیوسته و پایدار میان دانشگاه و صنعت ارائه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.