حالت های همدوس گازیو- کلاودر روی سطح کره

پیام:
چکیده:
در این مقاله، حالت های همدوس گازیو- کلاودر نوسانگر هماهنگ دو بعدی روی سطح کره را با استفاده از دو رهیافت به دست می آوریم. در این دو رهیافت هم ارز، نوسانگر سطح کره را یک بار به صورت نوسانگر هماهنگ یک بعدی تغییر شکل یافته ناتبهگن و بار دیگر به صورت نوسانگر هماهنگ دو بعدی تبهگن در نظر گرفته و حالت های همدوس گازیو- کلاودر متناظر را می سازیم. سپس اثر خمیدگی فضا را بر ویژگی های اپتیک کوانتومی حالت های همدوس ساخته شده با این دو رهیافت بررسی خواهیم کرد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
379 -390
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015471 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.