فرشتگان سرمایه گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری

پیام:
چکیده:
در مراحل رشد شرکت ها، مرحله تامین مالی از سوی فرشتگان سرمایه گذار، یک مرحله حیاتی است که در آن بسیاری از شرکت های نوپا به دلیل عدم دستیابی به منابع مالی لازم، از ادامه مسیر باز می مانند. اما جذب سرمایه از این افراد تحت تاثیر عوامل مالی رفتاری مختلفی قرار می گیرد. از این رو، هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه گذاری فرشتگان است. جهت دستیابی به این مهم، پس از مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع، در مجموع 23 متغیر مالی رفتاری در اختیار یک گروه دلفی قرار گرفت که پس از کسب اجماع و حذف برخی متغیرها، پرسشنامه تحقیق تدوین و سپس، با استفاده از یک نمونه 183 نفره از فرشتگان، عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیمات آن ها مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. در ادامه، داده های جمع آوری شده ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ در این مرحله، هفت عامل پنهان شامل: امیدواری، گذشته نگری، فرااعتمادی، ساده گزینی، ریسک پذیری، حسابداری روانی و خوداسنادی به عنوان عوامل مالی رفتاری اثرگذار بر تصمیمات فرشتگان شناسایی شدند. سپس فرضیه ای با مضمون بررسی امکان محدود نمودن متغیرها در هفت عامل، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت که نهایتا این تعداد عوامل مجددا تایید شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015543 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!