نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
موفقیت خانواده در سایه سلامت معنوی شکل می گیرد. یادگیری آموزه های روانشناختی، تربیتی و اخلاقی در اسلام موجب ارتقاء و تعمیق سلامت معنوی افراد خانواده می گردد. در این راستا مقاله حاضر ابتدا ویژگی های خانواده ی دارای سلامت معنوی را شرح می دهد و در ادامه به عوامل موثر بر توانمند نمودن خانواده می پردازد.
مواد و روش ها
 این یک مطالعه مروری است که با بررسی منابع علمی و مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر از سال 2017-2011 و نیز با استفاده از قرآن کریم واحادیث انجام گردید.
یافته ها
 سلامت معنوی با مفهوم شناخت خالق، دوست داشتن او و تلاش برای قرب به او می تواند زمینه های بروز احساسات، دوست داشتن، کمک به دیگران، داشتن هدف اساسی و تجربه کمال و آرامش در زندگی را فراهم سازد و بدین گونه با ارتباط یکپارچه بین افراد خانواده، ثبات در زندگی را مهیا سازد. وقتی سلامت معنوی به خطر بیفتد فرد ممکن است دچار اختلالات روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود که خود می تواند سازگاری در زندگی را با مشکل مواجه کند. توانمندسازی به مفهوم قادر ساختن فرد برای غلبه بر هر گونه وضعیت مشکل آفرین در زندگی، با ارتقای سلامت معنوی افراد امکان پذیر می گردد.
نتیجه گیری
 برخورداری از سلامت معنوی، فضایی را در خانواده ایجاد می کند که پدر، مادر و سایرین می توانند احساسات و باورهای دینی شان را در آن رشد و پرورش دهند و این موجب پایداری و توانمندسازی بیشتر خانواده می شود. به همین دلیل برای ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ خانواده باید بر روابط، ساختار و فرایند حاکم بر خانواده تاکید داشت و راهکارهای دینی، برای پیشرفت آنان تدوین نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015733 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.