نامی جدید در جنس Echinops از تیره مرکبان (Asteraceae) متعلق به ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
جنس Echinops ازجمله تاکسون های بزرگ تیره Asteraceae در ایران است که تقریبا در تمام نقاط کشور پراکنش دارد. بیشتر گونه های این جنس انحصاری ایران اند و صرفا در محدوده ای کوچک حضور دارند. این جنس با داشتن کلاپرک های تک گلی آرایش یافته در گل آذین های ثانویه که ظاهری کروی دارند به خوبی از سایر جنس های تیره مرکبان (Asteraceae) تشخیص داده می شود؛ باوجود مطالعه های تاکسونومیکی و تبارشناختی انجام شده، جنس Echinops کمتر ازنظر نام گذاری مطالعه شده است. پژوهش حاضر حاصل مطالعه دقیق گونه های این جنس ازنظر انطباق کامل با قوانین مربوط به کد بین المللی نام گذاری است. طی این مطالعه مشخص شد (1875) Echinops kurdicus Boiss. & Hausskn. تاکسونی نامعتبر است؛ زیرا هم نام موخری نسبت به Echinops kurdicus Bunge (1863) است. بنابراین Echinops rahiminejadii Negaresh به عنوان نام جایگزین برای Echinops kurdicus Boiss. & Hausskn. پیشنهاد و تصویر هولوتیپ این گونه ارائه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015763 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.