تاثیر عصاره زنجبیل(Zingiber Officinale) بر تغییرات بافتی در موشهای BALB/c مبتلا به کاندیدیازیس احشایی

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف
گونه های کاندیدا به عنوان چهارمین عامل عفونت های خونی در بیماران بستری در بیمارستان ها مطرح است که مواردشکست درمانی و مقاومت به داروهای ضد قارچی در آن گزارش شده است در این مطالعه اثر عصاره الکلی گیاه زنجبیل که به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن، ضد میکروب، انگل و قارچ مورد استفاده قرار می گیرد بر کاندیدیازیس احشایی در موش Balb/c بررسی شد.
روش کار
در این مطالعه تجربی 49 سر موش Balb/c ماده در هفت گروه هفت تایی تقسیم شدند. بعد از عفونی کردن موش ها با سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس(ATCC 10231)، به مدت 7 روز با سه دوز 50 و100و 200 میلی گرم در میلی لیتر عصاره زنجبیل و فلوکونازول به صورت خوراکی درمان گردیدند. پس از روز هفتم موش ها اتونایز شدند و از نظر بار میکروبی کلیه ،کبد ،صفاق وشمارش ماکروفاژهای صفاقی وارزیابی پاتولوژی بافت کلیه وکبد با رنگ آمیزی اختصاصی گوماری متنامین سلیور مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها
عصاره زنجبیل با دوز 100 میلی گرم در میلی لیتر به خوبی توانست باعث کاهش بار میکروبی کلیه ها، کبد، صفاق و افزایش شمارش ماکروفاژهای صفاقی در مقایسه با گروه کنترل مثبت گردد. نتایج حاصل از هیستوپاتولوژی نیز تایید کننده تغییرات آسیب شناسی کبد وکلیه در گروه دارویی زنجبیل در مقایسه با گروه دارویی فلوکونازول وگروه کنترل مثبت به صورت خیفیف ومتوسط وشدید بود.
نتیجه گیری
نتایج بیانگر این است که عصاره زنجبیل بخوبی می تواند بعنوان یک عامل ضد قارچی موثر با کارایی خوب در برابر کاندیدیازیس منتشر عمل کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2016761 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.