بررسی روش های اندازه گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی

پیام:
چکیده:
مواد هیومیک مخلوط های پیچیدهو غیرهمگون با اندازه های مختلف می باشند که بوسیله واکنش های بیوشیمیایی و شیمیایی در طول فرآیند پوسیدن و تغییر شکل بقایای گیاهی و میکروبی تشکیل می گردند. افزایش استفاده از مواد هیومیک در کشاورزی باعث ایجاد علاقه مندی فزاینده در بین تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و قانون گذاران برای یافتن روش دقیق و قابل کاربرد برای کمی سازی هیومیک و فولویک اسید در محصولات تجاری و مواد خام شده است.بدلیل اینکه هیومیک اسید دارای یک تعریف مشخص و ساختار شیمیایی ثابتی نمی باشد، پیدا کردن یک روش آنالیز برای کمی سازی دقیق آن بسیار مشکل می باشد. لکن، در حال حاضر چهار روش توسط آزمایشگاه های تجاری برای تخمین مقدار هیومیک و فولویک اسید، هومات ها و مشتقات هیومیک اسید (برای مثال عصاره هومات ها) استفاده می شود. اساس هر چهار روش بر پایه حلالیت مواد هیومیک در محلول های قلیایی رقیق استوار می باشد. این روش ها شامل یک روش رنگ سنجی کمی که بر اساس روش مهلیچ (1984) توسعه یافته است، روش حجم سنجیISO 5073که در حال حاضر بعنوان استاندارد ملی شماره 11094 منتشر شده است و دو روش وزن سنجی که یکی از آنها روش توسعه یافته بوسیله دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا (CDFA) بوده و دیگری روشی کمی است که بعنوان "روشاستاندارد جدید (NSM)" نام برده می شود.در روش رنگ سنجی و حجم سنجی، فولویک اسید و دیگر ترکیبات محلول در آب و قلیا شامل آمینو اسیدها، پروتئین ها، قندها، اسیدهای چرب و دیگر مواد هیومیکی نیز استخراج خواهند شد، و در نتیجه در این دو روش مقدار هیومیک اسید به تنهایی تخمین زده نخواهد شد و هر چه مقدار این ترکیبات در نمونه بیشتر باشد میزان بیش برآورد مقدار هیومیک اسید نیز بیشتر خواهد بود. روش NSMبر اساس روش استخراج هیومیک و فولویک اسید از مواد طبیعی می باشد که از اصلاح روش کلاسیک بدست آمده است. در این روش متمایز کردن فولویک اسید از ترکیباتی مانند پلی ساکاریدها، قندها، آمینواسیدها، پروتئینها، اسیدهای چرب، کربوهیدراتها، لییدها و غیره که ممکن است توسط یک محلول قلیایی قوی همراه با مواد هیومیکی استخراج گردند، امکان پذیر می باشد. این روش توسط انجمن بین المللی مواد هیومیک (IHSS) و انجمن تجارت مواد هیومیک (HPTA) پذیرفته شده و مبنای استاندارد 19822ISOاست. بنابراین روش NSMدر حال حاضر بعنوان یک روش مرجع توصیه می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2016861 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!