بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری

پیام:
چکیده:
زئوپلانکتون ها ازمهمترین گروه های جانوری موجود در بوم سازگان های آبی هستند، یکی از روش های ارزیابی بوم سازگان ها آبی بالاخص رودخانه ها بررسی موجودات زنده یا زیستمندان است. در این مطالعه از زئوپلانکتون ها به عنوان موجودات شاخص زیستی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد استفاده شد. نمونه برداری ها از 7 ایستگاه متفاوت و از پاییز 1395 تا اواخر تابستان 1396 انجام شد. برای نمونه برداری از جوامع زئوپلانکتونی نمونه های زئوپلانکتون، به وسیله تور پلانکتون گیری با چشمه 50 میکرون جمع آوری شد. تمام نمونه های زئوپلانکتونی برداشت شده در محل نمونه برداری با فرمالین 4 درصد تثبیت و برای تغلیظ نمونه های جمع آوری شده از روش ته نشین سازی استفاده گردید. نتایج نشان از حضور 3 راسته زئوپلانکتونی کلادوسرا، کوپه پودا و روتیفرا داشت. راسته روتیفرا بیشترین تراکم را به خود اختصاص داد. تراکم زئوپلانکتونی در تابستان به بیشترین مقدار خود رسید و در فصل زمستان کمترین تراکم مشاهده گردید. در مقایسه ایستگاه ها تراکم در ایستگاه 6 قابل توجه بوده و در ایستگاه 4 در همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد. در بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی شانون و سیمپسون بیشترین مقدار برای فصل تابستان و کمترین آن در زمستان به دست آمد که نشان از بالاترین تنوع زیستی در تابستان و کمترین در زمستان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
380 -389
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017072 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.