راهکارهای کاهش رفتارهای مخرب کلاسی در دانش آموزان پایه هشتم

پیام:
چکیده:
وجود نظم در کلاس یکی از مهم ترین پیش شرط های تدریس و به تبع آن یادگیری موفق می باشد. می توان گفت یکی از مهم ترین عواملی که این نظم کلاسی را تهدید می کند رفتارهای مخرب و مخل نظم برخی دانش آموزان می باشد. این پژوهش با هدف دریافتن علل این رفتارها و سرانجام درمان آن ها به روش پرسشنامه ای و میدانی به 180 تن از دانش آموزان مدرسه میرزایی در شهر تهران مراجعه نمود تا علل و درمان این رفتارها در دانش آموزان پایه هشتم را دریابد و به این نتیجه رسید که برای کاهش این رفتارها می توان چهار راهکار ارایه داد: 1- دادن مسئولیت 2- رفتار مهربانانه 3- عدالت میان دانش آموزان زرنگ و ضعیف 4- تشویق پیشرفت دانش آموزان ضعیف.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.