مقایسه تصادفی سیستم های سری و موازی با مولفه های مستقل و ناهمگن تحت نرخ شکست خطی تعمیم یافته

پیام:
چکیده:
این مقاله، به مقایسه های تصادفی سیستم های سری و موازی متشکل از مولفه های ناهمگن و مستقل با توزیع نرخ شکست خطی تعمیم یافته می پردازد. ابتدا دو سیستم سری با پارامترهای متفاوت در نظر گرفته می شود و با استفاده از مقایسه های پارامترها، ترتیب تصادفی معمولی بین این سیستم ها حاصل می شود. سپس ترتیب تصادفی معمولی بین سیستم های موازی به دست آورده شده است.همچنین، با استفاده از بیشاندن نامرتب و بیشاندن وزنی روی فضای Ɗп ترتیب تصادفی معمولی بین سیستم های موازی، بررسی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -338
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019042 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.