مدل تعداد اقلام تصادفیده و مقایسه آن با مدل تصادفیده سایمون

پیام:
چکیده:
در بسیاری از آمارگیری های نمونه ای متغیرهای مورد علاقه همچون تقلب دانشجو دارای ماهیت حساس هستند. در چنین موقعیت هایی افراد به سوال مستقیم پاسخ های نادرست می دهند یا از پاسخ دادن امتناع می ورزند. روش های مختلف غیرمستقیم از جمله روش پاسخ تصادفیده و روش تعداد اقلام برای جمع آوری اطلاعات حساس معرفی شده است. در این مقاله ابتدا یک روش تعداد اقلام جدید معرفی شده و سپس گونه تصادفیده آن با نام مدل تعداد اقلام تصادفیده معرفی می شود. برآوردی نااریب برای نسبت حساس با استفاده از این مدل به دست آورده می شود. واریانس این برآوردکننده و برآوردی برای این واریانس معرفی می شود. یک معیار کمی برای مقایسه توام کارایی و محرمانگی معرفی می شود. با استفاده از شبیه سازی مدل پیشنهادی ارزیابی و کارایی و محرمانگی آن با روش تصادفیده سایمون مقایسه می شود. براساس این معیار برتری روش پیشنهادی بر سایمون نشان داده می شود. نسبت تقلب دانشجویان در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل پیشنهادی برآورد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
497 -513
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019051 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!