بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در شاهنامه فردوسی با نگاه به آموزه های تربیتی در قرآن کریم

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، بیان وجوه اشتراک آموزه های تربیت اخلاقی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی با نگاه به شاهنامه فردوسی است. این پژوهش درصد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تربیت اخلاقی در فرهنگ اصیل ایرانی، تربیتی با سرمنشا الهی و منطبق با اصول دینی بوده است یا نه؟ محققان در این پژوهش، شاهنامه فردوسی را به عنوان نماد و بازگوکننده تربیت اخلاقی در ایران خوانده و خواهان تطبیق این نکات، با آموزه های تربیتی قرآن کریم (سرمنشا تربیت دینی دین اسلام) هستند. این پژوهش بر اساس روش استنتاجی در ابتدا با تحلیل و تطبیق اشعار شاهنامه و آیات قرآن، یکسان بودن نکات تربیتی شاهنامه و نکات دینی قرآن را استنتاج می کند. برای جامعیت بخشیدن به این پژوهش، در ابتدا آیات قرآن به چهار قسم در نظر گرفته شده که عبارتنداز: آیات مربوط به ارتباط با خالق، ارتباط با خلق، ارتباط با نفس و ارتباط با دنیا؛ سپس نکات تربیتی شاهنامه با تفسیر اشعار به این وجوهات اربعه و آیات مربوطه بسط داده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نکات اخلاقی در شاهنامه فردوسی منطبق بر آموزه های غنی و انسان ساز قرآن کریم بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019368 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!