طراحی و اندازه گیری اولین نمونه پنل رادوم ساندویچی باند C ایران برای رادار هواشناسی

پیام:
چکیده:
پوشش های مخابراتی برای رویارویی با شرایط آب و هوایی سخت و با بیشترین شفافیت الکترومغناطیسی توسعه یافته اند. مقابله در برابر بادهای 220 کیلومتر بر ساعت، شرایط دمایی عملکردی 40- تا 60 درجه سانتی گراد، رطوبت 90%، تابش امواج فرابنفش و در نهایت افت امواج الکترومغناطیسی کمتر از 3/0 دسیبل و اختلاف دو پلاریزیسیون کمتر از 05/0 دسیبل از عمده ترین الزامات طراحی مرتبط با رادوم های مخابراتی هواشناسی است. در این مقاله طراحی مهندسی و تست های تجربی روی اولین نمونه از رادوم ساندویچی برای رادار هواشناسی باند C به همراه تست های الکترومغناطیسی و تست کمانش مربوط به پنل ها تفصیل شده است. الزامات محیطی با انتخاب مواد اجابت شده اند. ارزیابی پایداری مکانیکی با شبیه سازی المان محدود در نرم افزار آباکوس 6.12 و تست کمانش و ارزیابی بهره وری الکترومغناطیسی با تست الکترومغناطیسی ارزیابی شده است. نتایج تست کمانش نشان می دهد که ساختار ساخته شده می تواند تا بار کمانش 190 نیوتن را به طور ایمن تحمل کند. مطابق تست های الکترومغناطیسی الزامات مربوط به محدودیت های افت عبوری یک طرفه و اختلاف دو پلاریزاسیون با احراز مقادیر در محدوده، اجابت شده است و نمونه ی طراحی و ساخته شده قابلیت استفاده برای نمونه های اولیه را دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
234 -241
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019626 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!