تحلیل رفتار پس کمانش پنل های زینی شکل تک جهته کامپوزیتی حاوی تورق با استفاده از مدل ناحیه چسبنده

پیام:
چکیده:
در این مقاله تحلیل گسترده ای بر روی پیش بینی رفتار کمانش و پس کمانش پنل های متورق کامپوزیتی تک جهته دارای انحنا (کمان صفر و 60 درجه) به روش المان محدود انجام شده است. تحلیل با استفاده از قانون کشش-جدایش برای هندسه های حاوی یک و دو تورق عرضی صورت پذیرفته و جدایش بین لایه های مجاور حاوی این آسیب و اثر متقابل آن در پاسخ به بارگذاری فشاری ارزیابی شده است. اثر هندسه بدون عیب، هندسه های حاوی تورق بدون قابلیت رشد و دارای قابلیت رشد برروی رفتار پس کمانش مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر متقابل غیرخطی بسیار پیچیده بین هندسه، ماده و تغییر شکل های بزرگ در نظر گرفته شده است. پنل های با زاویه کمان صفر درجه با دیگر مقالات موجود مقایسه شده و تطابق مناسبی حاصل گردیده است. تفاوت بین رفتار کمانشی این سازه ها در حضور یک و دو تورق مورد تحلیل قرار گرفته و همچنین تمایز بین هندسه های تخت و زینی شکل در رفتار کمانش کلی، محلی و رشدهای پایدار و ناپایدار تورق مدنظر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -264
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019629 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!