حذف ماده رنگزای مستقیم قرمز 31 از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت های هیدروژلی سنتز شده

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد نانوکامپوزیت های هیدروژلی به عنوان جاذب، جهت حذف ماده رنگزای مستقیم قرمز 31 از محلول های آبی می باشد. این نانوکامپوزیت ها از هیدروژل های پلی آکریل آمید (PAM) و پلی آکریلیک اسید (PAA) در حضور سدیم مونت موریلونیت به عنوان نانو پرکننده تهیه شدند. نانوکامپوزیت های به دست آمده توسط روش های دستگاهی FTIR، TGA، XRD و SEM مورد شناسایی قرار گرفتند. تاثیر عوامل مختلف از قبیل مقدار نانوکامپوزیت، pH محلول، زمان تماس و غلظت اولیه ماده رنگزا در فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشینه ظرفیت جذب ماده رنگزای مستقیم قرمز 31 در pH اسیدی، زمان تماس 90 دقیقه و مقدار وزنی 0.05 گرم از نانوکامپوزیت حاصل شد که مقدار آن در نانوکامپوزیت های PAM، PAA و کوپلیمر (PAM-co-PAA) به ترتیب 168.63، 108.22 و 128.9 میلی گرم بر گرم جاذب بود. داده های آزمایشگاهی با ایزوترم های جذبی لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شدند و نتایج حاصل با مدل فروندلیچ مطابقت بهتری داشتند. مطالعات سینتیکی نشان داد که فرآیند جذب ماده رنگزا از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020196 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!