مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی می باشد. برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و اتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی گردید: حالت اول زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی وجود دارد وحالت دوم زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی امکان ندارد. در حالت اول به کمک روش مارکوف سوئیچینگ-گارچ، نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت و سویا در رژیمهای متفاوت برآورد گردید. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت بترتیب برابر با 849/0 و 9065/0و کارائی پوشش ریسک بترتیب 82 و 78 درصد بدست آمده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020275 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!