بررسی تطابق امپدانس با روش شمارش میکروبی در پلیت، pH و TVN در ارزیابی بار میکروبی گوشت چرخ کرده گاو

پیام:
چکیده:

شمارش کلی بار میکروبی گوشت چرخ کرده گاو به ‎روش مرجع و مطابقت نتایج با استانداردهای موجود از جمله کارهای آزمایشگاهی معمول است. از سوی دیگر سرعت دست یابی به نتایج از نکات ویژه مد نظر به منظور اطمینان از کیفیت محصول تولیدی می باشد. با تکیه بر این موضوع، بهره گیری از تکنیک امپدانس به عنوان روشی نسبتا سریع در ارزیابی بار میکروبی گوشت چرخ کرده گاو مد نظر واقع شد که با صرف وقت کم تر، دست یابی سریع تر به نتایج را میسر می سازد. هم چنین در این مطالعه مطابقت نتایج حاصله روش امپدانس با نتایج روش مرجع، اندازه گیری pH و میزان ازت فرار مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی 80 نمونه گوشت چرخ کرده گاو تهیه و با استفاده از روش های امپدانس و مرجع از نظر شمارش کلی بار میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. هم چنین مقدار ازت فرار و pH اندازه گیری شد. روش مرجع، امپدانس و pH بر اساس دستورالعمل های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام پذیرفت و سپس منحنی های انطباق چهار روش با یکدیگر و معادله های منحنی های مذکور با استفاده از روش های آماری و نرم افزار Excel به دست آمد. بر اساس نتایج، میزان تطابق روش امپدانس با روش مرجع شمارش کلی بار میکروبی 93/39درصد بود. هم چنین میزان تطابق روش امپدانس با مقدار ازت فرار در کل داده ها 69/8 درصد و نیز میزان تطابق روش امپدانس با میزانpH ، 71/4درصد به دست آمد. نتیجه نهایی آن که بر اساس مقادیر انطباق فوق الذکر صرفا استفاده از روش امپدانس به عنوان یک روش جایگزین در ارزیابی بار میکروبی گوشت های چرخ کرده قابل توصیه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020280 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!