تاثیر تدریس گروهی بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه

چکیده:
ادبیات کنونی تدریس گروهی را این چنین تعریف می کند: «یک تدریس راهبردی که دانش اساتید مختلف و مهارت های تدریس را به سمت تقویت یادگیری سوق می دهد.» بطور ساده تدریس گروهی یعنی آموزش به یک کلاس یا گروهی از شاگردان توسط چند استاد. بعبارت دیگر، تدریس گروهی دو یا چند استاد را درگیر آموزش به گروهی از یادگیرندگان می کند البته با یک طرح درس یکسان و یک مواد آموزشی. اساتید این نوع روش تدریس می توانند در یک زمان مشترک یا مختلف نسبت به تقسیم مسئولیت های خود اقدام کنند. این مقاله، تدریس گروهی به عنوان ابزار تقویت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، تعداد 50 نفر یادگیرنده انگلیسی با اهداف ویژه در دو گروه در این مطالعه شرکت کردند. تدریس گروهی یا تدریس مشترک برای گروه آزمایشی و برای گروه شاهد نیز از روش تدریس غیرمشترک یا انفرادی استفاده گردیده است. پس از ارائه داده های جمع آوری شده به نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS، روش تجزیه و تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می داد که در مقایسه با تدریس انفرادی یا غیرگروهی، روش تدریس گروهی یا مشترک، تاثیراتی بهتر و مثبت تر بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان انگلیسی با اهداف ویژه ایرانی داشته است. همچنین این نتیجه نیز عاید شد که کلاس چندسطحی تاثیری مثبت بر یادگیری مهارت های زبانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020333 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!