بایسته های آموزش ضابطان عام دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

چکیده:
تحقیق حاضر، به منظور بررسی ضرورت های آموزش ضابطین دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم در فرایند تحقیقات پلیسی، با نگرش به تحولات تقنینی به ویژه قانون جدیدد آئین دادرسی کیفری انجام گرفته و پرسش اصلی تحقیق این است که آموزش ضابطان دادگستری چه تاثیری بر اعتبار بخشی و مشروعیت ادله تحصیلی توسط ضابطان دادگستری دارد. رویکرد کلی این پژوهش کیفی و از نظر روش تحقیق توصیفی که از طریق بررسی قوانین و آیین نامه ها و مستندات علمی انجام شده است.یافته های این تحقیق بیانگر این حقیقت است که چنانچه آموزش های حقوقی ضابطان دادگستری از قابلیت ایجاد مهارت در ضابطان عام دادگستری برخوردار باشد، اقدامات و ادله تحصیلی ناشی از تحقیقات پلیسی، در نتیجه گیری هرچه مطلوب دادرسان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. همچنین با توجه به تحولات سیاست تقنینی و اعتبار بخشی به گزارش ضابطان دادگستری در حد اماره قانونی، در صورتی که گزارش بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی (از جمله رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل) تنظیم شده باشد ادله تحصیلی برای مقام قضایی معتبر خواهد بود و در صورت عدم پذیرش، بایستی دلیل عدم استناد و جهات رد ادله تحصیلی توسط ضابطان، با ذکر مستندات قید شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020334 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!