طراحی الگوی نظام جامع آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظم و امنیت انتظامی

پیام:
چکیده:
آموزش مهم ترین وجه توسعه و تعالی سازمان های انتظامی است. بنابراین عبور از آموزش های سنتی و کم کارآمد و ارائه آموزش های پلیسی به صورت تخصصی، حرفه ای و به روز، طراحی یک الگوی جامع برای بهبود مستمر کیفیت آموزش ها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. این تحقیق با بررسی مفاهیمی چون نظام جامع آموزش، آموزش حین خدمت، پلیس حرفه ای، قانون استخدامی ناجا، ضرورت ها و تعالیم دینی، اسناد بالادستی، قانون اساسی ج.ا. ایران و سند چشم انداز 20 ساله کشور، در تلاش است مدلی جامع را برای آموزش های پلیسی پیشنهاد دهد.تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و توسعه ای و با استفاده از روش آمیخته می باشد. ابزار گردآوری داده ها  پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش به تعداد 6528 نفر  و بخش کیفی را 375 نفر از خبرگان ستادی و صف ناجا  تشکیل می دهند. اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار اس پی اس[1] و  آزمون t مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن یک رویکرد سیستمی که لزوما برونداد هر مرحله را درونداد مرحله بعدی لحاظ نماید، به همراه مهندسی فرایند اثربخش آموزش های ناجا زمینه ساز طرحی با عنوان «الگوی جامع نظام آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای بر اساس قانون استخدامی ناجا در نظم و امنیت انتظامی » شود. با توجه به هدف پژوهش ، تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی وتحلیل مسیر انجام شد. نتایج به دست آمده از تحلیل های استنباطی فوق، تدوین و بر پایه شواهد علمی وپژوهشی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه به گونه کلی نشان داد که در تمامی عناصر سطوح مختلف پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی ناجا فاصله (شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب) وجود دارد. [1] spss
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020337 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!