ردیابی مولکولی ویروس مارک در ماکیان خانگی با ضایعات ندولی در ارگان های احشایی

پیام:
چکیده:
بیماری مارک یکی از بیماری های مهم تضعیف کننده سیستم ایمنی در صنعت پرورش مرغ تخم گذار است که می تواند ضایعات لنفوپرولیفراتیو در اندام های مختلف احشایی ایجاد کند. شناسایی هر چه سریع تر این بیماری در طیور تخم گذار مانع از صرف هزینه های درمانی و تصمیم گیری سریع در خصوص اقدامات کنترلی و امنیت زیستی علیه این بیماری می گردد. در این راستا به منظور شناسایی ویروس مارک در ضایعات ندولی در احشای ماکیان خانگی و تمایل بافتی ویروس مارک، از 50  قطعه پرنده مشکوک به بیماری مارک که دارای ضایعات ندولی در احشاء بودند، نمونه های مختلف بافتی ضایعه دار و بدون ضایعه اخذ شد. پس از استخراج  DNA از نمونه های بافتی، بر اساس توالی آنتی ژن A، یک قطعه با اندازه 314 جفت بازی با پرایمرهای اختصاصی و با استفاده از آزمایش PCR (polymerase chain reaction) تکثیر شد و به شناسایی موارد آلوده و توزیع بافتی ژن کدکننده آنتی ژن A ویروس مارک در تمامی نمونه ها پرداخته شد. علاوه بر آن، به منظور تفریق سویه های بیماری زا از غیر بیماری زا، قطعه 434 جفت بازی تکرارشونده نیز با استفاده از جفت پرایمر اختصاصی تکثیر شد. نتایج نشان داد در تمامی موارد آلوده به ویروس مارک، در مرحله تومورزایی، ژن کدکننده آنتی ژن A در بافت های ضایعه دار و بدون ضایعه قابل ردیابی است. علاوه بر آن، تمامی نمونه های مثبت از نظر ویروس مارک، متعلق به پاتوتیپ های بیماری زا می باشند. لذا به نظر می رسد که در مرحله تومورزایی بیماری مارک، صرف نظر از وجود یا عدم وجود علایم ماکروسکوپی در لاشه پرندگان، در تمامی بافت ها ژن کدکننده آنتی ژن A  ویروس مارک قابل ردیابی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020662 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!