شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت های مختلف در سیستم مجاری صفراوی و تشکیل سنگ از عوامل انسداد جریان صفرا در آن ارگان استریل است. این مطالعه به منظور شناسایی باکتری های موجود در صفرای بیماران مبتلا به مشکلات صفراوی و بررسی تولید بیوفیلم در جدایه های شایع انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی 35 نمونه (سنگ و بافت صفرا) جمع آوری شده در شرایط استریل (به روش لاپاراسکوپی) از بخش جراحی بیمارستان امام خمینی تهران طی شش ماه اول سال 1395 انجام شد. نوع سنگ ها به کمک روش های شیمیایی و نوع میکروب ها با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی و مولکولی تعیین شدند. برای جستجوی باکتری ها در نمونه های منفی، DNA از بافت کیسه صفرا تخلیص شد و با استفاده از پرایمرهای 1492R وF 27 برای تکثیر قطعه ای از ژن 16SrRNA الگو قرار گرفت. نوع باکتری در نمونه های مثبت به کمک بانک اطلاعاتی NCBI تعیین شد. شایع ترین جدایه از لحاظ شدت تولید بیوفیلم به کمک روش میکرو تیترپلیت و ژن های درگیر این فنوتیپ Ag43(Flu) و CsgF به روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت آنتی بیوتیکی آنها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید.
یافته ها
تعداد 13 نمونه دارای انواع باکتری شامل 3 جدایه کلبسیلا، 4 جدایه اشریشیا کلی، یک جدایه انتروباکتر، 2 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس، 2 جدایه انتروکوک و یک جدایه استرپتوکوکوس بودند. از 23 مورد نمونه صفرا، در 65.7% موارد با استفاده از روش کشت میکروبیولوژیک، باکتری جدا نگردید؛ ولی هفت باکتری شامل شش سویه کلبسیلا و یک انتروکوک با استفاده از تکثیر 16SrRNA و تعیین ترادف شناسایی شدند. بنابراین، در مجموع گونه کلبسیلا (47.36%) بیشترین سهم را در عفونت های کیسه صفرا نشان داد. ترکیبات کلسترولی و بیلی روبینی در 98درصد نمونه های حاوی سنگ دیده شد. با وجود آن که وفور کلبسیلا در عفونت های کیسه صفرا (47.36%) بیش از بقیه باکتری ها بود. بیشترین باکتری قابل کشت اشریشیا کلی بود. کلیه اشریشیا کلی های مورد بررسی دارای ژن های عامل ایجاد بیوفیلم بودند؛ ولی شدت تشکیل بیوفیلم در دو مورد از آنها قوی و در دو مورد دیگر متوسط بود. این باکتری ها نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها حساس بودند و به تتراسیکلین، سیپروفلوکسازین و سفتی زیدیم مقاومت های متفاوتی را نشان دادند و به تتراسیکلین مقاوم تر بودند.
نتیجه گیری
 باکتری های غیرقابل کشت سهم مهمی در عفونت های کیسه صفرا دارند. توانایی بالای ایجاد بیوفیلم در باکتری های شایع جداشده هشداری برای مداقه در تجویز آنتی بیوتیک ها برای از بین بردن این بیوفیلم های عفونی در عفونت های کیسه صفرا را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020691 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.