ارائه مکانیزم تسویه بازار توان راکتیو مستقل مبتنی بر شاخص های سنجش کیفیت عملکرد تسویه بازار

پیام:
چکیده:

توان راکتیو یکی از مهم ترین خدمات جانبی است که کنترل آن در شبکه برای حفظ پایداری ولتاژ و قابلیت اطمینان تامین بار ضروری است. بااین حال بازار مستقل توان راکتیو اغلب با اهداف مرسومی شامل کمینه کردن هزینه های نهایی جبران راکتیو شبکه و بیشینه کردن سود مشارکت کنندگان در جبران راکتیو تسویه می شود. این در حالی است که در تسویه بازار توان راکتیو مستقل علاوه بر لحاظ توابع هدف مرسوم می توان جنبه های دیگری شامل سوددهی بازار، توزیع سود، تعداد مشارکت کنندگان و سطح رقابتی بازار را در نظر گرفت تا تقاضای مشارکت در این بازار افزایش یافته و توان راکتیو موردنیاز شبکه در محیطی رقابتی تامین گردد. ازاین رو تامین هم زمان مقادیر بهینه شاخص های سنجش کیفیت جبران توان راکتیو متناسب با شرایط شبکه یکی از اولویت های بهبود شرایط جبران راکتیو در شبکه است. لذا در این مقاله یک رویکرد جدید برای تسویه بازار توان راکتیو مستقل به منظور تامین هم زمان مقادیر بهینه برخی شاخص های کیفیت جبران توان راکتیو و اهداف مرسوم پیشنهاد شده است. رویکرد تسویه مبتنی بر شاخص پیشنهادی برای بازار توان راکتیو مستقل، در شبکه 24 شین IEEE RTS با الگوریتم بهینه سازی ژنتیک شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی بهبود رقابت در جبران توان راکتیو، رشد تمایل به مشارکت بازار توان راکتیو، توزیع سود عادلانه، کاهش هزینه های جبران توان راکتیو شبکه و افزایش سطح سود مشارکت کنندگان در بازار توان راکتیو را نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020712 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!