بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

خشونت در محل کار یک مشکل جهانی با شیوع رو به افزایش میباشد. تمام پرسنل درمانی در معرض خشونت قرار دارند اما با توجه به شرایط خاص اورژانس پیش بیمارستانی ، این افراد، در معرض خشونت محل کار بیشتری نسبت به کارکنان سایر بخشهای درمانی قرار دارند.

روش کار

این مطالعه از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش فوریت پزشکی استان آذربایجان شرقی بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت.

نتایج

در مجموع از تعداد 77 نفر شرکت کننده، تمام افراد از جنس مرد بودند. متوسط سن شرکت کنندگان 5/7 ± 4/34 سال و متوسط سابقه کار 7/5 ± 6/9 سال بود. بیش از نیمی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی طی یکسال گذشته، دو یا بیش از 2 بار در هفته مورد آزار بیمار قرار گرفته بودند و در 5/32 درصد موارد پرسنل تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی توسط همراه بیمار مورد آزار قرار گرفته بودند.

نتیجه گیری

میزان خشونت علیه تکنسین های عملیاتی فوریت پزشکی بالاست.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020761 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!