بررسی اثرات متقابل متغیرهای تورم، تولید و نرخ ارز در اقتصاد ایران: رویکرد الگوی معادلات همزمان

پیام:
چکیده:

به دلیل پیچیدگی شرایط نوین اقتصادی و وابستگی گسترده متغیرهای اقتصادی به یکدیگر، یکی از چالش های کلیدی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، افزایش تولید و کنترل تورم است. فرض اساسی تعادل همزمان این سه متغیر و سیاست گذاری های مختص به آنها این است که علیرغم وجود نداشتن یک رابطه ثابت و معین بین سه متغیر نرخ ارز، تورم و تولید، این متغیرها با یکدیگر رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشته اند. جهت و شدت رابطه بین این متغیرها نسبت به شرایط هر کشوری می تواند با توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آنها به طور - مجزا تغییر نماید. این مطالعه رابطه نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1353-1393) ، با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان بررسی می کند و نتایج حاصل از برآورد مدل های اصلی نشان می دهد که در تورم های بالا، رابطه منفی و مخربی میان تورم و تولید داخلی مشاهده شده است. از طرفی میان متغیرهای تورم و نرخ ارز موثر در اقتصاد ایران، رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین میان متغیرهای نرخ ارز و تولید داخلی (بدون نفت)، رابطه مثبت وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020883 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!