بررسی میزان هم تالیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله های منتشر شده در مجله آفات و بیماری های گیاهی طی سال های 1380 تا 1394

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف
در این پژوهش میزان همکاری گروهی نویسندگان مقاله های منتشر شده در مجله آفات و بیماری های گیاهی از سال 1380 تا سال 1394، بررسی شده است.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای و تحلیل هم تالیفی نویسندگان انجام شده است و جامعه آماری آن شامل 354 عنوان مقاله منتشر شده از 1380 تا 1394 است.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع 354 عنوان مقاله، 94 درصد به زبان فارسی و 6 درصد به زبان انگلیسی است و 6/82 درصد نویسندگان مقاله ها مرد و 4/17 درصد زن هستند. از میان کشورهای مشارکت کننده در انتشار مقاله ها، 96 درصد نویسندگان از ایران و 4 درصد از سایر کشورها بوده اند که آلمان، روسیه، فرانسه و فنلاند بیشترین همکاری را داشته اند. از میان موسسات و مراکز علمی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی با 301 مقاله (3/27 درصد) بیشترین مشارکت را در تولید مقالات دارد و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس با 135 و دانشگاه آزاد اسلامی با 111 مقاله قرار دارند.
نتیجه گیری
گرایش اغلب نویسندگان به انجام کار گروهی و تولید آثار علمی مشترک یا هم تالیفی است به نحوی که 89 درصد مقاله ها به صورت هم تالیفی نگارش شده است. بیشترین فراوانی مقاله های هم تالیفی 95 عنوان (8/26 درصد) به مقالات دارای دو نویسنده تعلق دارد. در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه و میانگین آن عدد 588% حاصل شد که بیانگر بالا بودن روحیه همکاری گروهی نویسندگان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021332 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!