نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

پیام:
چکیده:
هدف
از این پژوهش تعیین نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح های پژوهشی در مراکز تحقیقات کشاورزی غرب کشوراست.
روش 
روش این پژوهش کاربردی ماهیت آن پیمایشی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بوده، جامعه آماری شامل200 نفر از اعضای هیئت علمی پنج مرکز تحقیقات و آموزش در غرب کشور است، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تک جمله ایی و در تعدادی از سوالات که نرمال بودن از آزمون توصیفی استفاده گردید.
یافته ها
تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سرعت دستیابی و پشتیبانی از طرح ها دلایل استفاده پژوهشگران از امکانات کتابخانه دیجیتال کشاورزی و جلوگیری از تکراری بودن و روزآمدی در رابطه با برآورد نیاز اطلاعاتی و نیز در خصوص راه های دستیابی پورتال و موتورهای کاوش و بیشترین خدمات رسانی به منظور تکمیل مقاله و رساله اعلام شده و برخلاف انتظار کمتر در کارایی و اثرگذاری طرح های پژوهشی موثر بوده است. پژوهشگران در این پژوهش سرعت پائین ارتباطی و عدم سرویس خارج از مجموعه را از مهم ترین عوامل بر سر راه کتابخانه دیجیتال کشاورزی اعلام کردند.
نتیجه گیری
نتایج بیانگر آن است که جامعه هدف تعامل خوبی با محمل اطلاعاتی برقرار نکرده و باوجود صرف هزینه نگهداری و تولید محتوا از عملکرد و کارایی لازم در سطح فعلی برخوردار نبوده.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021336 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!