عوامل موثر بر بهره گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان های تهران و البرز از خدمات کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی

پیام:
چکیده:
هدف
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر آشنایی و بهره گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز از خدمات کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی انجام شده است.
روش شناسی پژوهشی
این پژوهش از پژوهش های کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است و جامعه پژوهشی را تعداد 319 نفر از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مراکز آموزشی تشکیل می دهند.
یافته ها
نتایج نشان می دهد که میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه در حد متوسط است به گونه ای که 50 درصد از دانشجویان کمتر از دوهفته یکبار به کتابخانه مراجعه می کنند. 95 درصد از دانشجویان، کتب و نشریات فارسی را به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی ذکر کرده اند. منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های مورد مطالعه، در حد متوسط توانایی رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان را دارند. دانشجویان از رفتار و نحوه برخورد کتابداران رضایت کامل دارند اما از راهنمایی و مشاوره کتابداران در بازیابی اطلاعات رضایت ندارند.
نتیجه گیری
با استناد به یافته های پژوهش، میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه شرایط مناسبی ندارد. برگزاری دوره ها یا برنامه های "آموزش شیوه استفاده از کتابخانه" و "بهره گیری از کتابدار متخصص" می تواند موثرترین عامل در میزان استفاده از کتابخانه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021337 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!