آموزش طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم به پزشکان، پرستاران و مردم

پیام:
چکیده:
در سال های گذشته نظام سلامت کشور با مشکلات گوناگون همراه بوده است که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف نظام سلامت شده  بود . پس از روی کار آمدن  دولت یازدهم ، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طرح تحول نظام سلامت را تدوین نمود. این طرح که به دنبال محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سلامت ،ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی است ، از 15 اردیبهشت سال 1393 در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - مقطعی یا استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. حامعه آماری  شامل ذینفعان طرح تحول نظام سلامت (پزشکان، مردم، پرستاران) می باشند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در  نرم افزار SPSS نشان داد که میزان مناسب بودن سنجش آگاهی پزشکان از طرح تحول نظام سلامت در ایران در رتبه اول با میانگین رتبه ای 98/2  قرار داشت. همچنین میزان مناسب بودن عملکرد سازمان های بیمه سلامت در همکاری بین بخشی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اثر بخش طرح تحول نظام سلامت در رتبه چهلم با میانگین رتبه ای 50/1 ا قرار داشت.در واقع میزان مناسب بودن عملکرد سازمان های بیمه سلامت در همکاری بین بخشی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اثر بخش طرح تحول نظام سلامت کمترین اهمیت را داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021347 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.