اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تاکید بر نقش مدیران غیرموظف

پیام:
چکیده:
هدف
چسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت طلبانه آن ها برای رسیدن به این انتظارات است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با درنظر گرفتن نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.
روش
برای نیل به هدف پژوهش، داده های 131 شرکت در بازه زمانی 1390-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود است. همچنین، متغیر تعدیل گر مدیران غیرموظف، رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود را تعدیل می کنند.
نتیجه گیری
مدیران برای رسیدن به اهداف مورد انتظار خود، اقدام به مدیریت سود می کنند. مدیران غیرموظف که بر اساس تئوری نمایندگی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم برای کنترل و نظارت در شرکت به شمار می روند، یک راهکار عملی برای تعدیل (کاهش) اثر افزایشی چسبندگی انتظارات بر مدیریت سود است.
دانش افزایی
پژوهش حاضر با بکارگیری تئوری نمایندگی سعی در پر کردن شکاف نظری بین ادبیات ساختار هیات مدیره و مدیریت سود داشته است. به این صورت که باتوجه به تضادهای احتمالی بین مدیران و سایر ذی نفعان می توان انتظار داشت که تقویت بعد نظارت گرایانه مدیران با افزایش تعداد مدیران غیرموظف، می تواند مدیریت سود را تعدیل کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022120 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.