بارز سازی هاله های دگرسانی گرمابی باباولی (گیلان) با اعمال عملگرهای منطقی تصاویر Aster

پیام:
چکیده:
محدوده مورد مطالعه بخشی از رشته کوه های البرز و جزء بخش غربی زون البرز مرکزی به شمار می رود. در این مقاله از پردازش و الگوریتم ترکیبی نسبت های باندی و ترکیب رنگی دروغین با روش عملگرهای منطقی و Aster تصاویر ماهوارهای سنجنده تعیین حد آستانه استفاده شده است. با به کارگیری روش نسبت باندی، میتوان نواحی دگرسان شده را از هم تفکیک کرد. در این مطالعه به الگوریتم اپراتورهای منطقی نقشه برداری به تفکیک دگرسانی پروپلیتیک بین کانی کلسیت و کانی های اپیدوت – کلریت پرداختیم، که بر اساس این نتایج دگرسانی در منطقه تایید شده است. همچنین در بخشی دگرسانی های گرمابی (آرژلیک و فیلیک) بارز شده با این روش در مناطق منطبق با محدوده باباولی با توجه به نتایج نمونه برداری و مشاهدات صحرایی انجام شده را شرح می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022406 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.