تنوع گونه‎ای سوسک های خانواده Carabidae درچند بوم سامانه مختلف در پاکدشت، جنوب شرق تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تنوع گونه‎ای سوسک های خانواده Carabidae درجنوب شرق استان تهران در سال 1394 مورد مطالعه قرارگرفت. جمع آوری این حشرات با استفاده از تله گودالی از اکوسیستم‎های مختلف زراعی مانند یونجه و جو و فضای سبز انجام شد. تنوع گونه‎ای با استفاده از نرم افزار Species Diversity and Richness (SDR)  محاسبه شد. تنوع گونه‎ای آلفا، شاخص شانون واینر، شاخص سیمپسون، تنوع گونه‎ای بتا، سکنواختی گونه‎ای، شاخص پیلو جی، غنای گونه‎ای و شاخص شباهت محاسبه شد.در این تحقیق در مجموع 450 نمونه متعلق به 12 گونه جمع آوری شد. گونه‎ها شامل Acinopus picipes (Olivier, 1795)، Amara ovate (Fabricius, 1792)، Brachinus ejaculans Fisher von Waldheim, 1828، Calathus fuscipes (Goeze, 1777)،Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)، Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)، Distichus planus (Bonelli, 1813)، Harpalus griseus (Panzer, 1796)، Harpalus rufipes (Degeer, 1774)،Poecilus wollastoni (Wollaston, 1854) ، Siagona europaea Dejean, 1826 و Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) می‎باشند.بر اساس نتایج به دست آمده، گونهDistichus planus در مزرعه جو پاکدشت و قرچک دارای بیشترین فراوانی بود. فضای سبز دانشکده ابوریحان با 8 گونه و مزرعه یونجه پاکدشت با 5 گونه دارای بیشترین و مزارع جو پاکدشت و قرچک با 4 گونه دارای کمترین تعداد گونه بودند. همچنین مزرعه یونجه پاکدشت دارای بیشترین میزان یکنواختی و مزرعه جو پاکدشت دارای کم‏ترین یکنواختی بودند. بر اساس شاخص شباهت، از نظر تنوع گونه‎ای سوسک های زمینی فضای سبز دانشکده ابوریحان و مزرعه یونجه پاکدشت بیشترین شباهت را بهم نشان دادند (75 درصد) و مزرعه جو پاکدشت و قرچک با مزرعه یونجه پاکدشت کمترین شباهت را داشتند (33 درصد).
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022760 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!